A tira cómica

Non precisas ter coñecementos previoshttp://stripgenerator.com/strip/326683/